Interview Ariadne Urlus (Puntkomma januari-maart 2015)Directeur Ariadne Urlus van Showroom MAMA stapt na zes jaar over naar de SKVR als hoofd van alle beeldende activiteiten. Educatie voor jongeren bracht zij tot bloei bij Witte de With. Begeleiden van jonge mensen is haar zeer toevertrouwd: “Als dertienjarige ronselde ik al kinderen op de lagere school om een knutsel- en handenarbeidclubje te beginnen in het dorpshuis van Neede in de Achterhoek.” (punt-komma jan-mrt 2015)

 


  PK_6_DirkMonsma (PDF) >