Fluisterzacht en haarzuiver


Fluisterzacht en haarzuiver, de betekenis van kunstonderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften (2017)

Uitgever: Lemniscaat, Rotterdam. Prijs: 19,95 ISBN 9789047708025

‘Ieder kind, ieder mens heeft ongekend talent. Davinci tekent om de wereld en zijn plek daarin te begrijpen. Sofie wil graag met horende kinderen omgaan en juist daarom vindt ze streetdance zo leuk. Desiree heeft een verstandelijke beperking, maar daar is weinig van te merken op het toneel.’

Hoe staat het met de kunsteducatie voor kinderen die op het speciaal onderwijs zijn aangewezen? Wordt er veel gedaan aan muziek, dans, beeldende kunst en verhalen? Wat zijn de ervaringen? Ik trok het hele land door, bezocht scholen die een voortrekkersrol vervullen en sprak met kinderen, ouders, kunstdocenten en deskundigen. Ons land is rijk aan gemotiveerde mensen die ervan overtuigd zijn, terecht, dat kunsteducatie voor kinderen met een beperking een enorme verrijking is. Een boek voor iedereen die de kunst en het speciaal onderwijs een warm hart toedraagt.

Rinie Bleeker is fotograaf. Zij coordineerde jarenlang Fotografie & Media bij de SKVR in Rotterdam. Eerder maakten wij samen de boeken Kijk ik kan zilver maken (Lemniscaat, 2007) en Geef mij een potlood en ik ga tekenen (Lemniscaat, 2012).

Momenteel geef ik rond dit boek presentaties en workshops bij Centra voor de Kunsten en voor PABO-studenten. Na afronding van het boek nam ik het initiatief tot een tweetal projecten - Speciaal Verbeeld en Iedereen is Kunstenaar - om cultuureducatie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te verbeteren en toegankelijker te maken.