© Jeroen Pomp, tekening van Jeroen Pomp
Kwestie Moorlag

28 januari 2018

In De Groene Amsterdammer van 11-01-2018 rechtvaardigt Aukje van Roessel, politiek redacteur van de Groene, het korten op het salaris van mensen met 'beschut' werk door te schrijven: "mensen gelukkiger maken, wel tegen een lager loon". Ik ben het daar niet mee eens. De Groene plaatste mijn ingezonden brief 25-01-2018:

Moorlag
Fundamenteler dan de vraag rond het Kamerlidmaatschap van Moorlag en de schijnconstructie bij Alescon in Drenthe is het principe achter deze affaires. Aukje van Roessel vat dat (in De Groene van 11 januari) samen met: mensen gelukkiger maken met werk, wel tegen een lager loon. Echter: is het rechtvaardig om mensen met een beperking op hun salaris te korten ten behoeve van werk voor anderen uit dezelfde groep? Die vraag is des te prangender nu de regeringsverklaring van Rutte III voorstelt om een half miljard euro te korten op het salaris van mensen met ‘beschut’ werk voor de uitbreiding van werk voor dezelfde groep. Deze mensen zijn veelal laagopgeleid en aangewezen op beschut werk tegen een beperkt salaris. Als dit doorgaat worden velen betaald onder het minimumloon. Als wij als gemeenschap participatie van deze groep eisen, is het logisch en rechtvaardig die uitbreiding met elkaar te betalen en niet de groep zelf te belasten. Wij knabbelen toch ook niet aan het salaris van vrouwelijke hoogleraren om het aantal vrouwelijke hoogleraren uit te breiden?

DIRK MONSMA, Rotterdam