© Foto van Rinie Bleeker,
Eindrapportage van de Kwaliteitsraad Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

De afgelopen vier jaar was ik voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Amsterdamse Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De brief aan wethouder S.Kukenheim van 20 november 2017 begint zo:

'De Kwaliteitsraad voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie heeft drie rapportages opgesteld over de eerste convenantsperiode 2013-2018. Wij zagen een succesvolle omslag in het muziekonderwijs. De deelname van scholen aan het Basispakket is groot en de kwaliteit van het muziekonderwijs ging omhoog. De ambitie van uw college om in 2018 op tachtig procent van de scholen twee kunstzinnige leerlijnen in de schoolpraktijk te zien, lijkt werkelijkheid te worden.'

'In al onze rapportages schreven wij over de positie van groepsleerkrachten en muziekdocenten en hun onderlinge relatie. De kennis en vaardigheden bij groepsleerkrachten die nodig zijn voor goede cultuureducatie zijn begrijpelijkerwijs beperkt en het draagvlak voor cultuureducatie is nog broos. De inzet van muziekdocenten heeft een zeer grote ontwikkeling doorgemaakt. Daarom adviseren wij het huidige muzikale aanbod te continueren en de (gratis) muziekdocent te handhaven. Betere aansluiting van de curricula van Amsterdamse opleidingsinstellingen en de scholen en voorzieningen in het Basispakket kan dat zeker versterken.'

Hier het eindrapport 'Met meer regie meer effectiviteit in het muziek- en kunstonderwijs'.
 


  'Met meer regie meer effectiviteit in het muziek- en kunstonderwijs'. (PDF) >