© Ted Oonk, Misiconi Dance Compagnie
Gemixt is luchtiger

Twee Rotterdamse gezelschappen Theatergroep Babel en Misiconi Dance Compagnie staan voor maatschappelijk insluiting van kwetsbare mensen. Mooie voorbeelden. Immers. Het vergroten van de toegankelijk van cultureel Rotterdam voor kwetsbare groepen kan het culturele leven verrijken met nieuwe deelnemers en nieuwe inhoud. Voor Puntkomma - Rotterdams cultureel magazine – schreef ik daar over. Om te beginnen stel ik voor om meer leerlingen van speciale scholen te begeleiden naar culturele activiteiten in de vrije tijd.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven maakte in het vroege voorjaar een rondje door het land om te praten met vertegenwoordigers van organisaties die kunst maken met mensen met een beperking. Nu komt zij met maatregelen. Zij schrijft in de Uitgangspunten voor Cultuurbeleid 2021-2024:’ Ik hecht groot belang aan het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Met vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties heb ik gesproken over behoeften en wensen op het gebied van cultuurdeelname. Uit die gesprekken bleek een grote behoefte aan eigentijds aanbod van creatieve activiteiten.’

Nog even geduld, want het geld voor het beleid komt in 2021. Na tien jaar ook weer een CJP Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs. ‘Ik zet de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs voort. De Cultuurkaart komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het VSO. Drie jaar met velen hiervoor gepleit. 

Hier het artikel in Puntkomma Gemixt is luchtiger
 


  gemixt is luchtiger (PDF) >