© Indirah Tauwnaar, Ind.T
Recensie: Tribalism Semantics: 8 praktische stappen voor inclusie

19 juni 2023

Luister met oprechte interesse naar kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond om te ontdekken hoe zij in de wereld staan. Dat is de essentie van het boek dat Indirah Tauwnaar schreef voor mensen die bewust willen werken aan inclusie van niet-westerse jeugd. De urgentie maakt ze duidelijk door haar eigen levensverhaal te vertellen, waarin ze als schrijfster de ik-vorm afwisselt met Indi. T als personage. Haar eigen geschiedenis is ook de basis voor haar methodiek TS8 met acht stappen om de kloof tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond te overbruggen. Met Tribalisme doelt Indirah op een zoektocht naar je eigen geschiedenis en je afkomst. Zoals zij zelf het leven van Indi. T beschrijft. Zij groeide op in een niet altijd stabiele thuissituatie in Amsterdam Zuidoost en werd geconfronteerd met uitzichtloze posities van veel leeftijdgenoten in haar omgeving. Haar schoolcarrière is een slalom langs basis-, middelbare en mbo-scholen, waar zij zich veelal buitengesloten voelde. Met Semantics geeft zij aan hoe we de ander met woorden en gedragingen kunnen beïnvloeden. Door een opmerking kan je iemand ‘cultureel’ wegzetten en uitsluiten: Jij met je Surinaamse, Turkse, Joodse ...
Zij gaat in op mechanismen van uitsluiting bij individuen en groepen met een niet-westerse achtergrond in onze westerse maatschappij. Daarna beschrijft ze kenmerken van de grootste niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland. Ze toont de druk op niet-westerse mensen en groepen om zich aan te passen aan de dominante cultuur, het gevoel als gast te worden gezien en tegelijk de binding met de achtergelaten cultuur te verliezen.
Zij voelde zelf de uitsluiting als student dans bij Codarts, waar haar levenservaring en cultuur niet aansloot noch bij docenten, noch bij het curriculum. En andersom toonden de docenten geen interesse voor haar persoon met haar eigen culturele achtergrond. In een tweede poging zes jaar later om de dansopleiding bij Codarts te volgen, bood een van de docenten haar de mogelijkheid om als scriptie een aanpak te ontwerpen die inclusie bevordert. Dat werd de inspiratie voor het boek dat er nu ligt. Lees het boek niet als theoretische kennis, schrijft Indirah, maar met interesse in de belevingswereld van anderen. Bij de 8 praktische stappen gaat het om oprechte intrinsieke interesse, respect, medezeggenschap en het alert zijn op externe factoren die inclusie kunnen verstoren. Het boek gaat niet over gender of handicap, want voor een deel zal haar methodiek universeel zijn.
Na lezing blijft de verwondering over hoe in een wereld van uitsluiting Indi. T zich vormde tot Indirah Tauwnaar. Haar ouders steunden haar in dans, koken en mode. Haar zusje was een gids naar de Amsterdamse dansopleiding van Lucia Marthas waar ze haar talent voor dans, theater, zang en vormgeving kon ontwikkelen. En een docent van Codarts werd de aanjager tot het schrijven van dit boek. Kunsttalent en eigen inzet maken dat Indi. T zich langs die route kon ontpoppen als kleurrijke rolmodel voor vele kinderen en jongeren in Rotterdam. 

Dirk Monsma

Te koop: https://www.deslegte.com/ts8-tribalism-semantics-3392368/