OBS Bloemhof

30 mei 2008

In de Volkskrant van 25-11- 2009 noemt Sharon Dijksma (P.v.d.A.) kunst en cultuur op de brede school vooral vrijetijdsbesteding.De brede school typeert zij als lokkertje voor tweeverdieners. Kunsteducatie staat note bene in de kerndoelen voor het basisonderwijs van haar eigen Ministerie!

Sharon Dijksma gaat niet ver genoeg

Twee jaar geleden bezocht staatssecretaris Sharon Dijksma de brede school OBS Bloemhof. In de auto naar Rotterdam had ze haar briefing nog even doorgenomen, zo verklapte ze later aan de aanwezigen in de school. Uit haar rapportage bleek dat de laatste inspectierapportage lovend waren over de school. Dat was in 2004 wel anders geweest. Toen had die school een rommelige indruk gemaakt. Inmiddels koos de school voor een concept met kunsteducatie in het hart van het schoolprogramma. Verbindingen met kunstenaars en culturele instellingen horen daarbij. Met steun van het Ministerie werden die kunstzinnige ambities uitgevoerd en Sharon Dijksma wilde met eigen ogen het resultaat wel eens zien. Zij werd bij de schooldeur door twee leerlingen opgevangen en het leek of de leerlingen zich de school hadden toegeƫigend. De OBS Bloemhof vormt met ruim tweehonderd kinderen een kleurrijk boeket aan nationaliteiten. Deze leerlingen lopen de laatste jaren met groot zelfvertrouwen door de school. De leerkrachten signaleren dat zij meer in gesprek zijn met hun leerlingen en de CITO score gaat om hoog. De directeur vindt dat een voordeel omdat de school daarom niet verstrikt raakt in een discussie dat er niks meer wordt geleerd.

In Rotterdam zijn er meer brede scholen die kiezen voor kunsteducatie in het curriculum. Niet omdat zij cultuur zien als een vrijetijdsactiviteit, zoals Sharon Dijksma dat benoemt in de Volkskrant van 25 november. Doelen rond kunsteducatie behoren tot de kerndoelen van de basisschool en zijn door het Ministerie van OCW vastgelegd. Het beschrijft wat de leerling aan het einde van de basisschool moet kennen en kunnen. De kerndoelen geven aan wat in ieder geval aan de orde moet komen en het kunstonderwijs hoort daar bij. Kunsteducatie heeft een groot effect op het vermogen te observeren, verbeelden , je zelf uitdrukken en reflecteren. Kunst is een manier om de kinderen ideeen en gevoelens uit laten drukkenNatuurlijk met verbindingen met hun culturele omgeving.. Dat is een deel van ons onderwijs.

Sharon Dijksma kondigde op de OBS Bloemhof twee jaar geleden de combinatiefunctie aan. Zij had in december 2007 met haar Collega Bussemaker van sport een handtekening gezet om kunstdocenten aan te stellen met een been in het onderwijs en met een been in het culturele veld. Doel natuurlijk om dat wat er op school gebeurt te verbinden met de vrij tijd. Het is goed om te lezen dat Sharon Dijksma een sterk geloof heeft in de brede school. Maar ze gaat niet ver genoeg. Kunsteducatie is op de brede school geen vrijetijds activiteit, geen lokkertje voor tweeverdieners. Neen, het is het recht van kinderen op kunsteducatie vastgelegd in de kerndoelen van haar eigen Ministerie.