kunsteducatie

Conclusie:

Wat ontbreekt op de scholen die ik bezocht is het gesprek over de inhoud van het kunstonderwijs tussen de leerkrachten, binnen de school, tussen leerkrachten en kunstdocenten, schooldirecties en cultuurproducenten. De witte vlek zit op verschillende niveaus. In de klas: een formele beoordeling over de kinderen ontbreekt, de leerlingen krijgen geen terugkoppeling over eigen kunstzinnige ontwikkeling en bouwen geen oeuvre op in bijvoorbeeld een portfolio. Op schoolniveau: kunsteducatieve activiteiten worden niet op de inhoud geƫvalueerd, er is onvoldoende uitwisseling tussen leerkracht en kunstdocent over de inhoud van de kunstlessen.

Paper voor de vierde conferentie onderzoek en cultuureducatie op 28 juni 2010, georganiseerd door Cultuurnetwerk aan de Radbout Universiteit in Nijmegen.

Titel: Kwaliteit op Hollandse basisscholen; brede orientatie op kunst en cultuur, maar geen gesprek over de inhoud van kunsteducatie.
 


  Kunsteducatie als som van vier delen (PDF) >