Geef cultuuronderwijs inhoud!

GEEF CULTUURONDERWIJS INHOUD!

(met foto van Annemoon van Hemel genomen op 28 juni op de Palles Atheneschool te Amersfoort)

Scholen voor primair onderwijs kunnen ruimschoots aan de slag met cultuuronderwijs. Er zijn wettelijk vastgelegde kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie met suggesties op de site van de SLO, er is geld per leerling, er zijn interne cultuurcoördinatoren en cultuurcoaches, er is lestijd, er zijn culturele aanbieders met prachtig aanbod, er zijn erfgoedhuizen, er zijn centra voor de kunsten met professionele kunstdocenten, doordachte kunstmenu’s, cultuurmakelaars en er zijn digitale schoolborden.

Dit alles leidt tot mooie projecten. Enthousiaste scholen leren hun leerlingen een muziekinstrument bespelen, of een animatie op YouTube plaatsen. Tegelijkertijd blijft cultuuronderwijs verstrooiing. Een meerderheid van de scholen interpreteert cultuuronderwijs als ontspanning waar de leerlingen plezier aan mogen beleven. Verspreide activiteiten zonder samenhang. Leerlijnen als gestapelde activiteiten. Dit komt omdat er geen inhoud is benoemd. Dit is bij geen enkel schoolvak het geval.

In de herfst van 2013 gaat het project Cultuur in de Spiegel zijn bevindingen presenteren. Barend van Heusden en zijn team werken hard aan een theoretisch kader waarmee scholen aan de slag kunnen gaan. Weer een belangrijke bouwsteen, maar nog steeds geen inhoud. Waarin gaan we lesgeven? De inhoud van cultuuronderwijs wordt overgelaten aan de individuele leerkracht of vakdocent, of aan de invulling door de culturele instelling, of de toevallige activiteit uit het kunstmenu.

Er moet een verplicht curriculum komen voor cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Waarin verplichte inhouden worden benoemd die aansluiten bij de ervaringswereld van de leerlingen. Er mag geen kind meer de school verlaten zonder dat deze Jan Vermeer, Annie M.G. Schmidt, Hans van Manen, en Kyteman in de geschiedenis en in onze tijd kan plaatsen. Het zal een curriculum moeten zijn dat aansluit bij de wereld van leerlingen die bedreven zijn in de sociale media. Waar reflectie op deze media onderdeel van uit maakt. Waar vaardigheden staan uitgeschreven die bij cultuuronderwijs horen en die leerlingen moeten beheersen in groep acht. Zoals waarnemen en verbeelden.

Het curriculum schrijft voor dat door de school een keuze wordt gemaakt voor een kunstdiscipline. Naast een brede kennis van alle kunstdisciplines wordt het voor iedere school verplicht om met in elk geval een kunstdiscipline de diepte in te gaan. Een curriculum dat regelmatig wordt bijgesteld en waar een regio of een school eigen aanvullingen kan maken, zowel naar inhoud als naar vaardigheden en naar discipline.

Ik doe een oproep aan de cultuureducatieve sector om een gezaghebbende commissie in te stellen die een curriculum opstelt voor het primair onderwijs en dit ook uitwerkt naar culturele instellingen die voor leerlingen toegankelijk zijn in hun vrije tijd. Geef cultuuronderwijs inhoud!