Speciaal onderwijs: vergeten groep in het cultuureducatiebeleid

Leerlingen op speciale scholen profiteren onvoldoende van rijksmaatregelen rond cultuureducatiebeleid. Onderzoek van Dirk Monsma en Sanne Smith naar de situatie van het cultuureducatiebeleid op deze scholen wijst uit dat er juist onderwijsinhoudelijke argumenten zijn om deze scholen een duwtje in de rug te geven.

Cultuur+Educatie, Tijdschrift over onderzoek naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur, Jaargang 16/ 2016/ no 45, mei 2016 Titel tijdschrift: Kunst Inclusief

Open hier het artikel als pdf
 


  C+E45artikel 05-04-2016 (PDF) >