© Rein Kooyman, Sevdaliza in concert 31-08-2020
Cultuur in meervoud

Voor Puntkomma schreven Hugo Bongers en ik een kommentaar op de nota's van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de kunstenplan periode 2021-2024. Kern van onze kritiek is dat inclusie te makkelijk wordt verengd naar cultureel divers. En rond cultureel divers? Waarom is er niet een betere analyse als dat al tientallen jaren niet lukt bij de grote gesubsidieerde kunstinstellingen in Rotterdam? Wij stellen dat de kleine instellingen de grote culturele instellingen moeten veranderen. In reactie schrijft de RRKC ons we ons waarschijnlijk vergissen: klein en groot hebben verwisseld. Inmiddels geeft de RRKC toe na het uitbrengen van de adviesen dat de grote instellingen uit zichzelf niet veranderen. Hun plannen rond diversiteit en inclusie zijn teleurstellend op twee na. De kleine instellingen zullen de grote moeten transformeren.

Hier onze slot alinea:
Hoe zou een radicale omslag eruit kunnen zien? Begin aan de andere kant van het spectrum en werk van buiten naar binnen. Kies voor inclusiviteit in den brede. Doe een oproep aan alle culturele inclusieve gezelschappen – vooral van buiten het gesubsidieerde circuit – om een bijdrage te leveren aan de transitie van de grote witte gesubsidieerde instituten. Steun dat met geld uit innovatiefondsen. Laat die buitenwereld met beleidsgeld een keuze maken voor samenwerking met een partner uit de Rotterdamse Culturele Basis. Concentreer je op inhoud, programma’s, methodes van publieksbereik. Dwing niet iedere instelling tot inclusie; als men het echt niet wil heeft het geen zin. Koppel kleine instellingen op eigen initiatief aan grote organisaties als er bij groot een oprechte drive is en klein het initiatief kan nemen en zelf geld kan inbrengen.
(...)  Inclusie is eveneens Qlas & Blacka meenemen in het beleid, met hun rappende, filmende en met messen zwaaiende omgeving. Interventies leveren meer op dan nota’s en wethouderbrieven. ■

Voor geinteresseerden het hele verhaal: Puntkomma jan 2020, no 18

(Op de foto de internationaal succesvolle Sevdaliza uit Rotterdam in concert 2020)
 


  Cultuur in meervoud (PDF) >