Ontwerp voor een nieuwe generatie

Twaalf aanbevelingen voor goede kunsteducatie:
 
1. Betrek alle kinderen bij de kunstlessen en laat ze samenwerken.
2. Creëer mogelijkheden voor het WOW moment en durf risico’s te nemen,
3. Geef kunstlessen in een voor de leerlingen zinvolle omgeving, met de leefwereld van leerlingen als vertrekpunt.
4. Laat de leerlingen vaardigheden en technieken trainen rond een of meer kunstdisciplines.
5. Zorg ervoor dat de leerlingen in contact komen met professionele kunsten, dat ze kunstenaars ontmoeten en voorstellingen en musea bezoeken.
6. Stimuleer dat de leerlingen eigen kunstwerken creëren, produceren en presenteren.
7. Laat de leerlingen een eigen oeuvre samenstellen.
8. Laat de leerlingen reflecteren op andermans en eigen werk
9. Bouw een moment in waarop de kunstdocent en de leerkracht het oeuvre van de leerlingen evalueren op individueel en gezamenlijk niveau
10. Breek een lans voor opleidingen en trainingen voor de kunstdocenten en de leerkrachten
11. Leg een relatie binnen de school tussen het kunstonderwijs en de andere vakken
12. Schep een open relatie met de omgeving waarin leerkrachten contacten onderhouden met kunstenaars en instellingen in de omgeving.