Ganzenbordend naar een visie

Het ontwikkelen van een visie op kunstonderwijs is op zichzelf al een creatief proces. Het gebruik van beelden, foto’s en video kan helpen de visie te verbeelden. Een schoolteam kan een cultuurkompas gebruiken. Het is een variant op ganzenbord.
Op een bord ligt de plattegrond van de school in leerjaren. De teamleden brengen de actuele en de gewenste situatie letterlijk in kaart. Zo ontstaat een overzicht van wat de school wil en wie van het team zich daarvoor inzet. Zo wordt de verdeling van de activiteiten over de leerjaren inzichtelijk en worden de keuzes voor de kunstdisciplines helder. Door een opbouw in de activiteiten zal er een activiteitenlijn ontstaan. Het kompas verduidelijkt wat de verbanden zijn met de andere vakken en met welke kunstinstellingen samenwerking moet worden gezocht. Het betrekken van buitenstaanders bij de visieontwikkeling vergroot de slaagkans en versterkt de verbeelding. Een kunstenaar uit de wijk als gast of een kunsteducatieve medewerker van een centrum voor de kunsten levert nieuwe ideeën. Daarmee treedt het team sneller buiten de gebaande paden.