Experimenteren met interactief bestuur

In dit artikel beschrijven Richard Scalzo en ik ervaringen in de gemeente Delft. Delft bouwde in de periode van 1985 naar 1996 een traditie op van vernieuwing. Er werd geoefend met nieuwe vormen voor de relatie tussen overheid en burger. Dat had vaak positieve uitkomsten, maar niet alles verliep even vlekkeloos. Burgers losten in werkteams problemen op die raadsleden aan hen voorlegden. Bij het begin van de proefneming beloofde de gemeente met de aanbevelingen van de burgers aan de slag te gaan. Maar dat gebeurde niet altijd.