Atelier of lokaal

Kiest een school voor een atelier of een lokaal? “In een atelier zijn kinderen bij mij te gast; de leerkracht brengt en haalt, of blijft erbij”, vertelt beeldend kunstenaar Herman Walthuis. “Ik stel daar mijn regels. Ik kan ze uitnodigen met mij samen te werken aan beeldende kunst: zelf onderzoeken, experimenteren en doen, en ik kan aan tafel les geven, maar het is heel anders dan een leslokaal. Als de lessen worden gegeven in het lokaal, dan moet de kunstenaar zich aanpassen aan de ruimte en blijven de kinderen zich ‘in de klas’ voelen.” Het is geen kwestie van goed of fout: soms valt er nauwelijks iets te kiezen omdat kinderen niet zo ver over straat kunnen of de school geen extra ruimte heeft. Het kan zijn dat kinderen, zeker kleintjes, zich veiliger voelen in het klaslokaal met de gastmeester. Ook kunstdocenten blijken hierin geenszins eensgezind: zal de ene muziekdocent hemel en aarde bewegen om een geschikt muziekatelier vlak bij de school te vinden, een ander roept “o, ik pak mijn gitaar en werk graag in de klas.” De foto’s laten de verschillen in sfeer zien – kinderen dansend op de muziek van een accordeonist; schilderles op de zolder van de school, waar de kunstdocent een eigen atelier heeft, dagelijks beschikbaar, met een eigen sfeer.