© SKVR-communicatie:, Iedereen is Kunstenaar, slotfeest bij Theater Babel juli 2019
Iedereen is Kunstenaar (augustus 2019).

27 augustus 2019

Jeugd met speciale onderwijsbehoeften wil in vrije tijd kunst beleven.

Drie Rotterdamse (v)so scholen, zeven culturele instellingen, drie opleidingen en Stichting MEE vormen een initiatief om meer leerlingen als kunstbeoefenaars aan het culturele leven in Rotterdam te laten deelnemen. Inclusie van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een culturele omgeving is waardevol voor de deelnemers, ter ontplooiing van hun talent en voor hun cultuurparticipatie. Even verrijkend is het voor het culturele landschap.

Een kwetsbare groep is ondervertegenwoordigd in het Rotterdamse culturele leven. Een lessenserie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften brengt daar verandering in. Projectplan voor schooljaar 2019-2020 Iedereen is Kunstenaar is een opmaat om te komen tot een infrastructuur waarbij de leerlingen begeleid vanuitĀ  school deelnemen aan culturele activiteiten in de vrije tijd.

Samen met Fien Kester nam ik dit initiatief Iedereen is Kunstenaar en na een eerste succesvolle serie zijn wij blij dat Rotterdamse partijen het samen overnemen en gaan voortzetten. Zie voor het plan de pdf:
 


  iedereen is kunstenaar (PDF) >