Wanita leert nergens zoveel als...:de school ontsloten door muziek

Wanita leert nergens zoveel als... de school ontsloten door muziek--

Voor de ontwerpwedstrijd 'Onderwijs in de kennismaatschappij' van het Ministerie van OCenW, ontwikkelden Irma van Hoorik en ik, beiden van de SKVR, samen met Netty Breedveld directeur van de Ireneschool in Nederlek een ontwerpschets en een (fictieve) website waarin een visie gegeven wordt hoe het basisonderwijs van de toekomst er uit zou kunnen zien.
In het document SCHATEILAND en de website 'Wanita leert nergens zoveel als ...' doet Wanita in het jaar 2014 verslag van haar basisschoolperiode, die zij op dat moment afsluit. Centraal in het curriculum van de Wanitaschool (een school voor basisonderwijs) staat de kunsteducatie, waarbij het onderwijs wordt ontsloten door de kunstvakken en dan met name door dans en muziek. De basisvaardigheden blijven belangrijk, maar worden via individuele (adaptieve) leerroutes gekoppeld aan kunsteducatie en nieuwe media. De Wanitaschool is te beschouwen als een nieuw onderwijstype, vanwege het vraaggestuurde onderwijs waarin onderwerpen in een brede context geplaatst worden. De school, tevens een ontmoetings- en activiteitenplaats voor de wijk, biedt tal van activiteiten binnen en buiten schooltijd. In 2001 is het ontwerp voor de school van de toekomst door toenmalig Minister Hermans bekroond met een prijs. Met het prijzengeld kon op drie basisscholen het idee worden ingevoerd. Op de foto hiernaast een kijkje op de Prinses Ireneschool in Nederlek